آئین نامه  های فنی مسابقات منطقه 2 و بخشنامه ها

   دانلود : شماره_تماس_مدیران_تربیت_بدنی_منطقه_2_ورزش_دانشگاههای_کشورو_دانشگاههای_وابسته.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : آئین_نامه_بسکتبال_پسران.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : دعوتنامه_مسابقات_بسکتبال_پسران.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آئین_نامه_فوتسال_پسران.docx           حجم فایل 28 KB
   دانلود : دعوتنامه__مسابقات_فوتسال_پسران.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آئین_نامه_دوومیدانی_پسران.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : دعوتنامه_دوومیدانی_پسران_-_امضاء_شده.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آئین__نامه_دوومیدانی_دختران.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : دعوتنامه_دوومیدانی_دختران-_امضاء_شده.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آئین_نامه_بدمینتون_دختران.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : سهمیه_5_بخش.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : -اصلاحیه_جدید_-_راهنمای_عمومی_پسران.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : راهنمای_عمومی_دختران-_اصلاح_شده_و_جدید.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : آئین_نامه_تیراندازی_دختران.docx           حجم فایل 30 KB