آئین نامه  های فنی مسابقات منطقه 2 و بخشنامه ها

   دانلود : آئین_نامه_دوومیدانی_پسران.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : دعوتنامه_دوومیدانی_پسران_-_امضاء_شده.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آئین__نامه_دوومیدانی_دختران.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : دعوتنامه_دوومیدانی_دختران-_امضاء_شده.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آئین_نامه_بدمینتون_دختران.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : سهمیه_5_بخش.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : -اصلاحیه_جدید_-_راهنمای_عمومی_پسران.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : راهنمای_عمومی_دختران-_اصلاح_شده_و_جدید.pdf           حجم فایل 257 KB